Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WUN-6014-16835-2/KŁ/11 z dnia 2011-09-09 Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów z siedzibą w Warszawie otwiera nowy kierunek pod nazwą Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się wystąpieniami publicznymi, którzy planują karierę zawodową w kontekście kształtowania osobowości.
Kontakt z nami

Napisz

W 2005 roku w Brwinowie pod Warszawą powstała Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów. Pierwszym kierunkiem, który uczelnia zaproponowała swoim przyszłym studentom była politologia. Wprowadziliśmy nowatorski system kształcenia na odległość, który oszczędzał pieniądze studenta, Jego czas, dawał możliwość zdobycia wyższego wykształcenia bez konieczności dezorganizacji pracy zawodowej i życia rodzinnego.

Sposób kształcenia oferowany przez WSLSiM to oszczędność czasu, pieniędzy, brak dezorganizacji pracy i życia rodzinnego! Uczelnia umożliwia uzyskanie dyplomu w nowoczesnym i bardzo wygodnym systemie, pozwala na naukę we własnym tempie i eliminuje niedogodności i koszty klasycznego szkolenia w auli wykładowej.

Okiem reportera

marketing

reklama

promocja

Obsługa technik lojalnościowych

Niezwykle istotne przy badaniach marketingowych są takie elementy jak: marketing relacji, system lojalnościowy, programy partnerskie, programy motywacyjne, programy lojalnościowe, systemy lojalnościowe, program lojalnościowy oraz jakość obsługi klienta, opinie klienta, badanie satysfakcji klienta. Proces - czyli kilka faz i elementów, które mają charakter powtarzalny. Celowe - przydatne do podjęcia konkretnej decyzji, do konkretnego problemu. Obiektywny - oznacza, że w badaniach stosuje się ogólnie przyjęte standardy i zasady obiektywności, wykorzystując metody naukowe do interpretacji, gromadzenia i analizy danych. Obiektywność może również oznaczać takie ustalenie wyników badań aby nie sugerowały odpowiedzi.

Obsługa programów lojalnościowych otrzymała w naszej firmie najwyższy możliwy priorytet.

Funkcje badań marketingowych są następujące: opisowa - ukazuje otoczenie rynkowe (rynku, konkurencji, itp.), prognostyczna - polega na przewidywaniu przyszłości na podstawie tego co było w przeszłości (ekstrapolacja trendu), innowacyjna - poszukiwanie na rynku nowych rozwiązań, szans, zmian na realizowanie nowych zadań, kontrolna - kontrola realizacji celu np. kampanii promocyjnej, czy dany cel jest realizowany i z jakim wynikiem, wyjaśniająca - wyjaśnienie zależności i przyczyn zaistniałej sytuacji, szukamy zależności przyczynowo-skutkowych, np. podnosimy cenę i zakładamy że coś się stanie, musimy więc to zweryfikować. Przystępując do opracowania planu działania kierownictwo musi dysponować informacjami, które umożliwiają uzyskanie rozeznania w sprawach zasadniczych dla firmy, m.in.: gdzie i jaką aktywizację sprzedaży prowadzić, na jakim rynku lokować własny produkt, jak prawidłowo wyznaczyć kanały dystrybucji, jakie przyjąć kryteria oceny efektywności nakładów na badania marketingowe typu Mystery Shopping czy Tajemniczy Klient, co produkować, ile i kiedy, jak określać akceptację przez nabywców produktów nowo wprowadzonych na rynek i produktów dotychczasowych.

Marketing research, a więc inaczej Badania marketingowe, to celowy, systematyczny i obiektywny proces prezentacji informacji oraz działania na potrzeby podejmowania decyzji marketingowej. Proces - czyli kilka elementów i faz, które mają charakter powtarzalny. Celowe - przydatne do konkretnego problemu, do podjęcia konkretnej decyzji. Obiektywny - oznacza, że w badaniach stosuje się ogólnie przyjęte standardy i zasady obiektywności, wykorzystując metody naukowe do gromadzenia, analizy i interpretacji danych. Obiektywność może również oznaczać takie ustalenie wyników badań aby nie sugerowały odpowiedzi. Systematyczny - oznacza, że badania powinny być dobrze zaplanowane i zorganizowane jako integralna część systemu informacji marketingowej w przedsiębiorstwie (systematyczne, gdyż rynek jest pojęciem dynamicznym i cały czas się zmienia).

Jednym z narzędzi marketingowych, po którym obowiązkowo należy przeprowadzić badania marketingowe są systemy lojalnościowe.

marketing, reklama, promocja


Marketing Reklama Promocja Pr Public relations Agencja reklamowa Akcje promocyjne
Copyright © 2008 buytemplates.net. All Rights Reserved. E4.0.3