Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WUN-6014-16835-2/KŁ/11 z dnia 2011-09-09 Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów z siedzibą w Warszawie otwiera nowy kierunek pod nazwą Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się wystąpieniami publicznymi, którzy planują karierę zawodową w kontekście kształtowania osobowości.
Kontakt z nami

Napisz

W 2005 roku w Brwinowie pod Warszawą powstała Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów. Pierwszym kierunkiem, który uczelnia zaproponowała swoim przyszłym studentom była politologia. Wprowadziliśmy nowatorski system kształcenia na odległość, który oszczędzał pieniądze studenta, Jego czas, dawał możliwość zdobycia wyższego wykształcenia bez konieczności dezorganizacji pracy zawodowej i życia rodzinnego.

Sposób kształcenia oferowany przez WSLSiM to oszczędność czasu, pieniędzy, brak dezorganizacji pracy i życia rodzinnego! Uczelnia umożliwia uzyskanie dyplomu w nowoczesnym i bardzo wygodnym systemie, pozwala na naukę we własnym tempie i eliminuje niedogodności i koszty klasycznego szkolenia w auli wykładowej.

Okiem reportera

marketing

promocja

public relations

szkolenia

Kim jest tajemniczy klient?

Badania marketingowe obejmują mające cel, cykliczne i obiektywne działania oraz prezentację informacji przeprowadzane w sytuacji podejmowania decyzji z zakresu marketingu. W przypadku omawianych badań proces to parę elementów i faz, które mają charakter powtarzalny. Celowość analiz to ich przydatność przy konkretnym problemie oraz w podejmowaniu odpowiednich decyzji. Natomiast obiektywizm badań oznacza, że w analizach marketingowych stosowane są wyznaczone zasady i reguły, które wykorzystywane są w zbieraniu, analizie i interpretowaniu pozyskanych działań. Dodatkowo obiektywność to takie określenie wyników, by nie sugerowały odpowiedzi. Systematyczność analiz marketingowych to znaczy, że muszą być one odpowiednio zaplanowane i zorganizowane, a także powinny stanowić jednolitą cząstkę systemu informacyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie.

Kolejną z metod marketingowych jest mystery shopping. Prezentuje nie wymyślone, lecz prawdziwe sytuacje i doświadczenia klientów w danych punktach sprzedaży. Metoda ta obiektywnie ocenia proces obsługi klienta. Ta metoda analizuje poziom obsługi klienta. Najczęściej takie badanie polega na tym, iż pracownik udaje się na symulowane zakupy, a swoje uwagi powiązane z obsługą opisuje w przygotowanym formularzu. Ocenianiu poddaje się wystrój wizytowanej placówki, prezentacja produktów no i oczywiście obsługa klienta. Badana firma dostaje na końcu raport z kontroli uwzględniający wyniki punktowe. Analizy mystery shopping funkcjonują przy wykorzystaniu Standardów Obsługi Klienta. Jest to zbiór reguł, którymi muszą sugerować się wszyscy pracownicy w czasie rozmów prowadzonych z klientem.

Jedną z metod wchodzącą w skład mystery shopper jest tak zwany Tajemniczy Klient. Cichy Klient wykonuje badania testowe, za co uzyskuje wynagrodzenie. Nazywa się ich klientami testowymi bądź tajemniczym gościem. Ich niepoprawna nazwa to ankieter. Zobowiązani są do działań w zgodzie z konkretnymi wytycznymi, a plan musi być tak tworzony, by przedstawiał typowe zachowanie klienta danej firmy. Osoby pracujące na pozycji cichego klienta przechodzą specjalne szkolenia na temat standardów obsługi klientów, aby podczas wykonywania swych zadań mieli świadomość, na co mają zwrócić szczególną atencję.

Żeby pracownicy danych firm, którzy mają kontakt z klientami wypadali dobrze w trakcie spotkania z Tajemniczym Klientem przechodzą sprzedażowe szkolenia. Szkolenia te mogą mieć bardzo zróżnicowaną tematykę. Szkolenia ze sprzedaży nazywane są szkoleniami miękkimi, a przeprowadzane są w sposób opierający się o metodologię nauczania dorosłych. Takie szkolenia wpływają na poprawę sprzedaży w danej firmie, a zarazem na powiększenie jej przychodów. Odbyte kursy sprzedażowe mają wpływ na polepszenie współpracy pomiędzy pracownikami i na rozwój ich umiejętności i różnych do tej pory ukrytych kompetencji. Szkolenia ze sprzedaży mogą szkolić z zakresu efektywnej komunikacji  z klientami i technik sprzedaży, z profesjonalnej obsługi ciężkiego klienta czy np. skutecznej prezentacji sprzedażowej.marketing, promocja, public relations, szkolenia


Marketing Reklama Promocja Pr Public relations Agencja reklamowa Akcje promocyjne
Copyright © 2008 buytemplates.net. All Rights Reserved. E4.0.3