Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WUN-6014-16835-2/KŁ/11 z dnia 2011-09-09 Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów z siedzibą w Warszawie otwiera nowy kierunek pod nazwą Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się wystąpieniami publicznymi, którzy planują karierę zawodową w kontekście kształtowania osobowości.
Kontakt z nami

Napisz

W 2005 roku w Brwinowie pod Warszawą powstała Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów. Pierwszym kierunkiem, który uczelnia zaproponowała swoim przyszłym studentom była politologia. Wprowadziliśmy nowatorski system kształcenia na odległość, który oszczędzał pieniądze studenta, Jego czas, dawał możliwość zdobycia wyższego wykształcenia bez konieczności dezorganizacji pracy zawodowej i życia rodzinnego.

Sposób kształcenia oferowany przez WSLSiM to oszczędność czasu, pieniędzy, brak dezorganizacji pracy i życia rodzinnego! Uczelnia umożliwia uzyskanie dyplomu w nowoczesnym i bardzo wygodnym systemie, pozwala na naukę we własnym tempie i eliminuje niedogodności i koszty klasycznego szkolenia w auli wykładowej.

Okiem reportera

marketing

reklama

promocja

pr

public relations

Instytut badawczy

Wyniki badań marketingowych odnośnie pracy domowej a także zainteresowania nią pośród pracodawców okazały się średnio interesujące. Zrealizowane badania ankietowe przy uwzględnieniu reprezentatywnej próby pracodawców w całym kraju dowiodły, że nazbyt znaczna liczba procedur prawnych zniechęca skutecznie do stosowania tego rodzaju zatrudnienia. Na kolejne kroki badań marketingowych i prac przeprowadzonych w tej tematyce składały się kolejne etapy: dobór próbki badawczej, przygotowanie kwestionariuszy badawczych, akcja telemarketingowa, wnioski po zakończeniu badania, pogrupowanie oraz podsumowanie rezultatów. Przeprowadzone badania a także rezultaty zgromadzone w kwestionariuszach dowiodły, że pracodawcy preferują zatrudniać kandydatów do pracy na bazie standardowej umowy o pracę.

Nasz ośrodek badań opinii publicznej realizuje badania rynku oraz badania opinii publicznej przy uwzględnieniu najnowszych zdobyczy z obszaru marketingu społecznego. Struktura naszej pracowni skupia centra badania opinii publicznej rozmieszczone w czołowych miastach w Polsce. Lista firm badania opinii publicznej, które współpracują ściśle z nami, udostępniona jest na naszej firmowej stronie internetowej. Odnajdziecie tam dodatkowo opisy stosowanych przez nas sposobów badania opinii publicznej w podziale tematycznym oraz rzeczowym począwszy od sposobów wykorzystujących dorobek z dziedziny wiedzy marketingowej a kończąc na dorobku z dziedziny public relations.

Znany jest taki typ badań rynku, gdzie rolę kluczową odgrywa ewaluacja a także socjologia społeczna. Są to tzw. badania ewaluacyjne, których przykłady zastosowań odnajdziecie w udostępnianych przez nas materiałach zaprezentowanych na stronie internetowej. Połączenie dokumentacji badawczej oraz zasad używanych w socjologii zaowocowało pojawieniem się bardzo efektywnej metody badań marketingowych.

Lepsze rozpoznanie potrzeb kontrahentów, decydentów i klientów może doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na różnego typu płatne badania rynku. Prowadzony przez nas instytut badania rynku pracy prowadzi różnorakie badania społeczne i badania rynkowe pośród różnych grup społecznych oraz zawodowych. Odpowiednie podejście marketingowe powoduje, iż propagowane przez nasz instytut metody badania rynku zaliczane są do najbardziej skutecznych w kraju. Potwierdzeniem tego faktu jest lista publikacji w czasopismach oraz portalach internetowych o tematyce marketingowej a także PR.

Obszarem badań z dziedziny marketingu i psychologii są badania fokusowe. Wyszkolony prowadzący opracowuje scenariusz badania fokusowego, a potem powołuje według właściwego klucza grupy fokusowe. Uczestnicy takiego eksperymentu w każdej grupie uzyskują cząstkowe wyniki eksperymentu, a na zakończenie trener przekształca wyniki jednostkowe w wyniki całościowe i dostaje podsumowane wyniki badań fokusowych. Stosowane metody badań marketingowych w Instytucie IPC mogą być różne, a ich dobór zależy od konkretnego przypadku.


Więcej szczegółowych informacji na temat metod badań marketingowych i społecznych można zasięgnąć kontaktując się z Instytutem Badawczym IPC - dane teleadresowe na stronie www.instytut-ipc.pl.

marketing, reklama, promocja, pr, public relations


Marketing Reklama Promocja Pr Public relations Agencja reklamowa Akcje promocyjne
Copyright © 2008 buytemplates.net. All Rights Reserved. E4.0.3