Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WUN-6014-16835-2/KŁ/11 z dnia 2011-09-09 Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów z siedzibą w Warszawie otwiera nowy kierunek pod nazwą Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się wystąpieniami publicznymi, którzy planują karierę zawodową w kontekście kształtowania osobowości.
Kontakt z nami

Napisz

W 2005 roku w Brwinowie pod Warszawą powstała Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów. Pierwszym kierunkiem, który uczelnia zaproponowała swoim przyszłym studentom była politologia. Wprowadziliśmy nowatorski system kształcenia na odległość, który oszczędzał pieniądze studenta, Jego czas, dawał możliwość zdobycia wyższego wykształcenia bez konieczności dezorganizacji pracy zawodowej i życia rodzinnego.

Sposób kształcenia oferowany przez WSLSiM to oszczędność czasu, pieniędzy, brak dezorganizacji pracy i życia rodzinnego! Uczelnia umożliwia uzyskanie dyplomu w nowoczesnym i bardzo wygodnym systemie, pozwala na naukę we własnym tempie i eliminuje niedogodności i koszty klasycznego szkolenia w auli wykładowej.

październik 2013

Kim jest tajemniczy klient?

marketing, promocja, public relations, szkolenia

Badania marketingowe obejmują mające cel, cykliczne i obiektywne działania oraz prezentację informacji przeprowadzane w sytuacji podejmowania decyzji z zakresu marketingu. W przypadku omawianych badań proces to parę elementów i faz, które mają charakter powtarzalny. Celowość analiz to ich przydatność przy konkretnym problemie oraz w podejmowaniu odpowiednich decyzji. Natomiast obiektywizm badań oznacza, że w analizach marketingowych stosowane są wyznaczone zasady i reguły, które wykorzystywane są w zbieraniu, analizie i interpretowaniu pozyskanych działań. Dodatkowo...

Kim jest tajemniczy klient?

Obsługa technik lojalnościowych

marketing, reklama, promocja

Niezwykle istotne przy badaniach marketingowych są takie elementy jak: marketing relacji, system lojalnościowy, programy partnerskie, programy motywacyjne, programy lojalnościowe, systemy lojalnościowe, program lojalnościowy oraz jakość obsługi klienta, opinie klienta, badanie satysfakcji klienta. Proces - czyli kilka faz i elementów, które mają charakter powtarzalny. Celowe - przydatne do podjęcia konkretnej decyzji, do konkretnego problemu. Obiektywny - oznacza, że w badaniach stosuje się ogólnie przyjęte standardy i zasady obiektywności, wykorzystując metody naukowe do...

Obsługa technik lojalnościowych

Marketing Reklama Promocja Pr Public relations Agencja reklamowa Akcje promocyjne
Copyright © 2008 buytemplates.net. All Rights Reserved. E4.0.3